Pressenævnet får ny visuel identitet, hjemmeside og sagsstyringssystem

Pressenævnet er en meget velrespekteret institution, der behandler klager over pressen. Ønsket fra Pressenævnet var at skabe en tidssvarende online- og offline identitet på en måde, hvor troværdighed og juridisk autoritet klart skinner igennem. Samtidig skulle der bygges et nyt system til at håndtere nævnets flere tusinde historiske kendelser i forhold til juridiske- såvel som mediemæssige termer. Kobberstik som grafisk kendetegn Ud fra Pressenævnets værdier, skabte Agilio.dk en grafisk identitet bygget op omkring kobberstik som bærende element. Kobberstikkets bølgende streger går igen både i logo og i portrætter af nævnets medlemmer. Kobberstikket trækker en reference til grundighed og øje på detaljen. Samtidig hører kobberstikket til en af papiravisens stolteste grafiske traditioner, og referencen til mediebranchen er derfor klar. Sagsstyringssystem På det tekniske område udviklede Agilio.dk et kategoriserings- og filtreringssystem til at filtrere i de forskellige kendelsestyper og juridiske termer. Dette værktøj er offentlig tilgængelig, men er også ment som et internt arbejdsværktøj til Pressenævnets sekretariat for dramatisk at lette det statistiske arbejde i forhold til eksempelvis årsberetning. Endvidere har vi fokuseret på at skabe en let platform til at producere indhold, både i forhold til publicering af kendelser og nyheder, men også i forhold til distribution. Vi har i den forbindelse bygget …