Vælg en side

Pressenævnet er en meget velrespekteret institution, der behandler klager over pressen. Ønsket fra Pressenævnet var at skabe en tidssvarende online- og offline identitet på en måde, hvor troværdighed og juridisk autoritet klart skinner igennem. Samtidig skulle der bygges et nyt system til at håndtere nævnets flere tusinde historiske kendelser i forhold til juridiske- såvel som mediemæssige termer.

Kobberstik som grafisk kendetegn

Ud fra Pressenævnets værdier, skabte Agilio.dk en grafisk identitet bygget op omkring kobberstik som bærende element. Kobberstikkets bølgende streger går igen både i logo og i portrætter af nævnets medlemmer. Kobberstikket trækker en reference til grundighed og øje på detaljen. Samtidig hører kobberstikket til en af papiravisens stolteste grafiske traditioner, og referencen til mediebranchen er derfor klar.

Sagsstyringssystem

På det tekniske område udviklede Agilio.dk et kategoriserings- og filtreringssystem til at filtrere i de forskellige kendelsestyper og juridiske termer. Dette værktøj er offentlig tilgængelig, men er også ment som et internt arbejdsværktøj til Pressenævnets sekretariat for dramatisk at lette det statistiske arbejde i forhold til eksempelvis årsberetning.

Endvidere har vi fokuseret på at skabe en let platform til at producere indhold, både i forhold til publicering af kendelser og nyheder, men også i forhold til distribution. Vi har i den forbindelse bygget integration med Twitter, så tweets til kendelser kan skrives direkte fra CMS’et. Desuden har vi opsat automatisk udsendelse af nyhedsbreve, der bliver sendt den dag hvor Pressenævnet offentliggør nye kendelser.

Med få grafiske virkemidler, fremstår Pressenævnets medlemmer som autoriteter. For at skabe en samhørighed mellem de forskellige billeder/medlemmer, har vi valgt at tilføje den bølgede baggrund. At bringe Pressenævnets medlemmer frem, er ikke blot en grafisk og æstetisk beslutning.

Vi mener, at det er afgørende at kunne sætte ansigt på de personer, der behandler klager over medierne. Det skal ikke være et ansigtsløst, bureaukratisk offentlig nævn. Det skal være et nævn af ægte mennesker. Det mener vi er lykkedes, uden at nedbryde den nødvendige grafiske autoritet.

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at samarbejde med Agilio.dk omkring dit projekt, så kontakt os her.